HELSENORGE

3-3-melding: Feil diagnose (publisert 2. juni 2015)

​En hudprøve ble undersøkt og besvart som godartet. En ny prøve fra samme område mange måneder senere, viste spredning fra ondartet svulst.

Ved revurdering av den første prøven, så man at den var feilvurdert som godartet, mens det i realiteten forelå en ondartet svulst.

Pasienten hadde fra tidligere kjent kreft med spredning i andre deler av kroppen. Pasienten følges opp med jevnlige kontroller.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at saken handler om feildiagnose av første prøve, som ble oppdaget ved revurdering i forbindelse med ny prøve flere måneder senere. Så langt PSU kan se, skyldes dette ikke systemfeil som krever oppfølging. PSU forutsetter at avdelingen bruker saken i læringsøyemed.

Fant du det du lette etter?