HELSENORGE

3-3-melding: Feil medisin (publisert 27. mars 2015)

​En pasient fikk et annet smertestillende medikament enn det pasienten egentlig skulle få, og feil dose.
Dette fikk ingen konsekvenser for pasienten, som fikk tett oppfølging.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer hendelsen som en feilmedisinering som følge av at etablerte prosedyrer for sikker legemiddelhåndtering ikke ble fulgt.
PSU ber avdelingen vurdere om avdelingens rutiner i tilstrekkelig grad sikrer at både faste medarbeidere og vikarer gjøres kjent med avdelingens prosedyrer, og at de får den opplæring som er nødvendig.

Fant du det du lette etter?