3-3-melding: Feil medisin (publisert 27. mars 2015)

​En pasient fikk et annet smertestillende medikament enn det pasienten egentlig skulle få, og feil dose.
Dette fikk ingen konsekvenser for pasienten, som fikk tett oppfølging.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer hendelsen som en feilmedisinering som følge av at etablerte prosedyrer for sikker legemiddelhåndtering ikke ble fulgt.
PSU ber avdelingen vurdere om avdelingens rutiner i tilstrekkelig grad sikrer at både faste medarbeidere og vikarer gjøres kjent med avdelingens prosedyrer, og at de får den opplæring som er nødvendig.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.