HELSENORGE

3-3-melding: Fikk ikke medisin (publisert 2. juni 2015)

​Pasient som var innlagt i en seksjon for annen sykdom, ble overført til akuttmottaket på grunn av brystsmerter. Det viste seg at pasienten ikke hadde fått to hjertemedisiner pasienten skulle ha. I avviksmeldingen oppgis som årsak at pasienten ikke hadde opplyst om disse medisinene ved innleggelse.
I notat fra innleggelse er imidlertid medikamentene nevnt. Etter undersøkelse i akuttmottaket overføres pasienten tilbake til seksjonen hvor pasienten var innlagt.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) ser i denne saken at aktuelle medikamenter er oppført i innkomstjournalen til pasienten, men de er ikke overført til medisinarket. Feilen er dermed skjedd på grunn av manglende kontroll ved overføring fra journal til medisinarket. Feilen fikk konsekvenser for pasienten som beskrevet over. PSU påpeker at seksjonen må være nøye med kontroll ved overføring av medisiner fra journal til medisinkurve.

Fant du det du lette etter?