HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 2. juni 2015)

​En pasient ble innlagt med akutt infarkt. Pasienten hadde også en alvorlig kronisk sykdom, som under innleggelse ble ytterligere forverret. Det ble brukt ulike typer medisinsk utstyr på grunn av flere komplikasjoner under behandling, blant annet sentralt venekateter og dren.

Pasienten ble dårligere, og etter noen uker på sykehus, døde pasienten.

Avdelingen stiller spørsmål ved om pasienten lå på riktig sengepost, siden pasientens sykdomstilstand ble forverret og pasienten fikk behov for flere ulike behandlinger med bruk av forskjellig medisinsk utstyr, som sengeposten hadde liten erfaring med.

Hvorvidt utfallet hadde blitt et annet ved noe raskere oppfølging av komplikasjonene som oppsto, er uklart. 

Vurdering:
Saken handler om en pasient med flere alvorlige sykdomstilstander, som hver for seg hadde behov for spesialkompetanse. Det er et faktum at ingen sengeposter ved sykehuset har spesialkompetanse på alle pasientens ulike helseproblemer.

Etter pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) sin oppfatning må pasienter, helt uavhengig av de konkrete omstendighetene i en sak, kunne forvente at de får tilstrekkelig og riktig behandling for alle aktuelle sykdomstilstander når de er innlagt, uansett hvor i sykehuset de ligger.

Fant du det du lette etter?