HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket oppfølging (publisert 2. juni 2015)

​Et barn ble innlagt på kvelden med akutte magesmerter. Pasienten ble tilsett av tilkalt spesialist fra annen avdeling, som utelukker flere diagnoser. Pasienten hadde smerter gjennom hele natten og blodig oppkast. Det måtte purres på legespesialisten for å få fortgang i diagnostisering og behandling.

Det ble etter hvert tatt en CT som viste at pasienten hadde tarmslyng.
Pasienten ble kjørt til samarbeidende sykehus for operasjon.
Pasienten kunne senere skrives ut.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser at saken handler om manglende respons fra lege på annen avdeling når sykepleier ba om at pasienten ble fulgt opp og tilsett igjen. Det tok derfor for lang tid før pasienten fikk oppfølging og tilstanden ble avklart.

PSU forventer at aktuell avdeling umiddelbart tar nødvendig initiativ for å redusere ventetiden for barn som venter på tilsyn.

Fant du det du lette etter?