HELSENORGE

3-3-melding: Mangelfull oppfølging (publisert 2. juni 2015)

​En pasient ble henvist fra et samarbeidende sykehus, og det ble bedt om årlige kontroller på grunn av arvelig kreftform. Pasienten var til kontroll én gang, og da undersøkelsen ikke viste sykdomstegn, ble videre oppfølging avsluttet.
Pasienten fikk noen år senere påvist kreft.

Vurdering:
Denne saken gjelder manglende oppfølging av pasient til tross for tydelig råd om årlig kontroll fra henviser. Denne feilen kan ha fått store konsekvenser for pasienten.

Det er uklart hvorfor sykehuset i denne saken vurderte å avslutte oppfølgingen av pasienten, til tross for motsatt råd fra samarbeidende sykehus. Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser det som en lederoppgave å etablere systemer som sikrer at pasienter blir fulgt opp i tråd med det som er bestemt. Dette gjelder både når videre oppfølging er bestemt internt, og i følge av henvisninger fra samarbeidende sykehus.

Fant du det du lette etter?