HELSENORGE

3-3-melding: Manglende avklaring (publisert 2. juni 2015)

​Pasienten satt i ambulanse med brystsmerter, var respiratorisk påvirket/andpusten og varm og svett i huden.
Det ble sendt EKG til sykehuset. Ambulanse spurte EKG-lege om de skulle kjøre mot samarbeidende sykehus, men fikk beskjed om å avvente til lege her hadde konferert med lege på dette sykehuset. Pasienten ble behandlet på stedet mens ambulansepersonellet ventet på tilbakemelding, som kom etter 30 minutter. Pasienten ble da kjørt til Sykehuset Østfold.

I ettertid har det vist seg at pasienten ikke hadde infarkt.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) har tidligere behandlet saker med tilsvarende problemstillinger. Felles for sakene som er meldt, er bekymring for at pasienter som følge av forsinkelser i kommunikasjonen, ikke får nødvendig helsehjelp tidsnok. I dette tilfellet tok for lang tid å få avklart hvor ambulansen skulle kjøre.

Etter PSU sin oppfatning, må det etableres rutiner som sikrer at det til enhver tid er lege tilgjengelig som raskt kan respondere på henvendelser fra ambulansepersonellet. Slik ventetid som beskrevet både i denne saken og i andre saker er uakseptabel.

Fant du det du lette etter?