HELSENORGE

3-3-melding: Skade på pasient (publisert 14.september 2015)

​​Pasienten fikk et stort sår på armen i forbindelse med overflytting til egen seng etter en undersøkelse.
Pasienten har en svært skjør hud på grunn av langvarig medisinbruk.
Såret vil kreve langvarig behandling.

Vurdering:

Pasientsikkerhetsutvalget i Sykehuset Østfold (PSU) anser denne hendelsen som førte til behov for langvarig sårbehandling, som beklagelig. Det er svært viktig at alle enheter i sykehuset utviser tilstrekkelig forsiktighet ved all forflytning av pasienter, og særlig i situasjoner hvor pasienten har skjør hud og økt blødningsrisiko.

Fant du det du lette etter?