HELSENORGE

3-3-melding: Skadet blære under operasjon (publisert 27. mars 2015)

​En pasient ble operert i underlivet. Kort tid etter utskrivning ble pasienten innlagt på nytt, med akutte smerter i magen. Det ble da oppdaget en lekkasje på blæren, og pasienten ble reoperert.
Pasienten fikk ikke varige men etter hendelsen.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser dette som en påregnelig komplikasjon til denne type inngrep. Hendelsen er riktig håndtert i ettertid.               

                                   

Fant du det du lette etter?