HELSENORGE

3-3 meldinger 2016

Publisert i november

  

3-3-melding: Fikk beroligende medikamenter (publisert 24. november 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fikk-beroligende-medikamenter-publisert-24-november-20163-3-melding: Fikk beroligende medikamenter (publisert 24. november 2016)24.11.2016 13:33:54
3-3-melding: Medisiner forvekslet (publisert 24. november 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-medisiner-forvekslet-publisert-24-november-20163-3-melding: Medisiner forvekslet (publisert 24. november 2016)24.11.2016 13:34:21
3-3-meldinger: Falt til tross for tilsyn (publisert 24. november 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-meldinger-falt-til-tross-for-tilsyn-publisert-24-november-20163-3-meldinger: Falt til tross for tilsyn (publisert 24. november 2016)24.11.2016 13:34:50
3-3-melding: Uventet dødsfall (publisert 24. november 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-uventet-dodsfall-publisert-24-november-20163-3-melding: Uventet dødsfall (publisert 24. november 2016)24.11.2016 13:35:16
3-3-melding: Ufullstendig operasjon (publisert 24. november 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-ufullstendig-operasjon-publisert-24-november-20163-3-melding: Ufullstendig operasjon (publisert 24. november 2016)24.11.2016 13:35:44
3-3-melding: Forsinket svar (publisert 24. november 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-forsinket-svar-publisert-24-november-20163-3-melding: Forsinket svar (publisert 24. november 2016)24.11.2016 13:06:56
3-3-melding: Feilmedisinering (publisert 24. november 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-feilmedisinering-publisert-24-november-20163-3-melding: Feilmedisinering (publisert 24. november 2016)24.11.2016 13:31:29
3-3-meldinger: Lang svartid (publisert 24. november 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-meldinger-lang-svartid-publisert-24-november-20163-3-meldinger: Lang svartid (publisert 24. november 2016)24.11.2016 13:32:16
3-3-melding: Kjent komplikasjon (publisert 24. november 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-kjent-komplikasjon-publisert-24-november-20163-3-melding: Kjent komplikasjon (publisert 24. november 2016)24.11.2016 13:32:52
3-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 24. november 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-manglende-oppfolging-publisert-24-november-20163-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 24. november 2016)24.11.2016 13:33:27Publisert i august

3-3-melding: Blandet legemiddel ut i feil væske (publisert 30. august 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-blandet-legemiddel-ut-i-feil-veske-publisert-30-august-20163-3-melding: Blandet legemiddel ut i feil væske (publisert 30. august 2016)27.09.2016 10:17:21
3-3-melding: Skade på tarm (publisert 30. august 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-skade-pa-tarm-publisert-30-august-20163-3-melding: Skade på tarm (publisert 30. august 2016)27.09.2016 10:22:15
3-3-melding: Forsinket oppfølging (publisert 30. august 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-forsinket-oppfolging-publisert-30-august-20163-3-melding: Forsinket oppfølging (publisert 30. august 2016)27.09.2016 10:36:04
3-3-melding: Uhell under dialyse (publisert 30. august 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-uhell-under-dialyse-publisert-30-august-20163-3-melding: Uhell under dialyse (publisert 30. august 2016)27.09.2016 10:40:23
3-3-melding: Forsinket medisinering (publisert 30. august 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-forsinket-medisinering-publisert-30-august-20163-3-melding: Forsinket medisinering (publisert 30. august 2016)27.09.2016 10:44:39
3-3-melding: Komplikasjon ved behandling (publisert 30. august 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-komplikasjon-ved-behandling-publisert-30-august-20163-3-melding: Komplikasjon ved behandling (publisert 30. august 2016)27.09.2016 10:45:51
3-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 30. august 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-komplikasjon-etter-operasjon-publisert-30-august-20163-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 30. august 2016)27.09.2016 10:47:26

Publisert i mai

3-3-melding: Feiltolkning av bilde (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-feiltolkning-av-bilde-publisert-23-mai-20163-3-melding: Feiltolkning av bilde (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 10:13:22
3-3-melding: Forsinket undersøkelse og tilsyn (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-forsinket-undersokelse-og-tilsyn-publisert-23-mai-20163-3-melding: Forsinket undersøkelse og tilsyn (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 10:14:25
3-3-melding: Skade på tarm (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-skade-pa-tarm-publisert-23-mai-20163-3-melding: Skade på tarm (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 10:15:58
3-3-melding: Fikk forsinket behandling (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fikk-forsinket-behandling-publisert-23-mai-20163-3-melding: Fikk forsinket behandling (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 11:14:39
3-3-melding: Skrevet ut for tidlig (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-skrevet-ut-for-tidlig-publisert-23-mai-20163-3-melding: Skrevet ut for tidlig (publisert 23. mai 2016)22.09.2016 12:37:06
3-3-melding: Manglet utstyr (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-manglet-utstyr-publisert-23-mai-20163-3-melding: Manglet utstyr (publisert 23. mai 2016)22.09.2016 12:39:54
3-3-melding: Henvisning ble ikke sendt (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-henvisning-ble-ikke-sendt-publisert-23-mai-20163-3-melding: Henvisning ble ikke sendt (publisert 23. mai 2016)22.09.2016 12:48:26
3-3-melding: Fikk ektefelles medisiner (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fikk-ektefelles-medisiner-publisert-23-mai-20163-3-melding: Fikk ektefelles medisiner (publisert 23. mai 2016)22.09.2016 12:57:08
3-3-melding: Sene prøvesvar (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-sene-provesvar-publisert-23-mai-20163-3-melding: Sene prøvesvar (publisert 23. mai 2016)22.09.2016 13:06:49
3-3-melding: Blæreskade under operasjon (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-blereskade-under-operasjon-publisert-23-mai-20163-3-melding: Blæreskade under operasjon (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 09:53:52
3-3-melding: Fikk for mye medisin (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fikk-for-mye-medisin-publisert-23-mai-20163-3-melding: Fikk for mye medisin (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 09:54:27
3-3-melding: Skade under transport (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-skade-under-transport-publisert-23-mai-20163-3-melding: Skade under transport (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 09:55:45
3-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-manglende-oppfolging-publisert-23-mai-20163-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 09:57:01
3-3-melding: Fall med skade (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fall-med-skade-publisert-23-mai-20163-3-melding: Fall med skade (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 10:02:37
3-3-melding: Alvorlig komplikasjon (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-alvorlig-komplikasjon-publisert-23-mai-20163-3-melding: Alvorlig komplikasjon (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 10:04:07
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-23-mai-20163-3-melding: Forsinket behandling (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 10:05:18
3-3-melding: Måtte reopereres (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-matte-reopereres-publisert-23-mai-20163-3-melding: Måtte reopereres (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 10:06:27
3-3-melding: Notat ble ikke sendt til lege (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-notat-ble-ikke-sendt-til-lege-publisert-23-mai-20163-3-melding: Notat ble ikke sendt til lege (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 10:07:46
3-3-melding: Fikk tre medikamenter for lite (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fikk-tre-medikamenter-for-lite-publisert-23-mai-20163-3-melding: Fikk tre medikamenter for lite (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 10:09:01
3-3-melding: Feiltolkning av vevsprøve (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-feiltolkning-av-vevsprove-publisert-23-mai-20163-3-melding: Feiltolkning av vevsprøve (publisert 23. mai 2016)27.09.2016 10:10:08
3-3-melding: Feilvurdering av prøve (publisert 23. mai 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-feilvurdering-av-prove-publisert-23-mai-20163-3-melding: Feilvurdering av prøve (publisert 23. mai 2016)21.09.2016 22:00:00

Publisert i januar

3-3-melding: Fikk ikke viktige medisiner (publisert 22. januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fikk-ikke-viktige-medisiner-publisert-22-januar-20163-3-melding: Fikk ikke viktige medisiner (publisert 22. januar 2016)En tidligere transplantert pasient ble innlagt på grunn av annen sykdom. Pasienten fikk ikke sine immunosuppresive medisiner før etter to døgn. Disse medisinene er helt nødvendige for pasienter som har vært gjennom en transplantasjon. 17.06.2016 10:16:40
3-3-melding: Manglende informasjon (publisert 22. januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-manglende-informasjon-publisert-22-januar-20163-3-melding: Manglende informasjon (publisert 22. januar 2016)En ung pasient ble fulgt opp på grunn av avvikende utvikling. Prøvesvar tilsa at foreldre burde få oppfølging og veiledning. Foreldrene fikk først informasjon om diagnosen mange måneder senere. 17.06.2016 09:43:06
3-3-melding: Tom oksygenkolbe (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-tom-oksygenkolbe-publisert-22januar-20163-3-melding: Tom oksygenkolbe (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:31:39
3-3-melding: Vanskelig diagnose (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-vanskelig-diagnose-publisert-22januar-20163-3-melding: Vanskelig diagnose (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:32:59
3-3-melding: Fall med skade (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fall-med-skade-publisert-22januar-20163-3-melding: Fall med skade (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:34:12
3-3-melding: Komplikasjon etter inngrep (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-komplikasjon-etter-inngrep-publisert-22januar-20163-3-melding: Komplikasjon etter inngrep (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:37:06
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-22januar-20163-3-melding: Forsinket behandling (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:39:13
3-3-melding: Fikk ikke tilsyn (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fikk-ikke-tilsyn-publisert-22januar-20163-3-melding: Fikk ikke tilsyn (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:50:01
3-3-melding: Fikk ikke oksygen (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fikk-ikke-oksygen-publisert-22januar-20163-3-melding: Fikk ikke oksygen (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:51:27
3-3-melding: Falt i gulvet (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-falt-i-gulvet-publisert-22januar-20163-3-melding: Falt i gulvet (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 11:16:39
3-3-melding: Manglet medikament (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-manglet-medikament-publisert-22januar-20163-3-melding: Manglet medikament (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 11:18:09
3-3-melding: Mangelfull behandling av pasient (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-mangelfull-behandling-av-pasient-publisert-22januar-20163-3-melding: Mangelfull behandling av pasient (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 11:36:31
3-3-melding: Skrevet ut uten medisin (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-skrevet-ut-uten-medisin-publisert-22januar-20163-3-melding: Skrevet ut uten medisin (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 12:05:43
3-3-melding: Alvorlig overmedisinering (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-alvorlig-overmedisinering-publisert-22januar-20163-3-melding: Alvorlig overmedisinering (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 12:16:05
3-3-melding: To elektroniske kurver (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-to-elektroniske-kurver-publisert-22januar-20163-3-melding: To elektroniske kurver (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 12:17:22
3-3-melding: Fikk for mye væske (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-fikk-for-mye-veske-publisert-22januar-20163-3-melding: Fikk for mye væske (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 12:22:08
3-3-melding: Pasient fikk manglende behandling (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-pasient-fikk-manglende-behandling-publisert-22januar-20163-3-melding: Pasient fikk manglende behandling (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 12:23:53
3-3-melding: Alvorlig teknisk svikt (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-alvorlig-teknisk-svikt-publisert-22januar-20163-3-melding: Alvorlig teknisk svikt (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:23:35
3-3-melding: Allergisk reaksjon (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-allergisk-reaksjon-publisert-22januar-20163-3-melding: Allergisk reaksjon (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:25:16
3-3-melding: Forsinket prøvetaking (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-forsinket-provetaking-publisert-22januar-20163-3-melding: Forsinket prøvetaking (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:26:47
3-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-komplikasjon-etter-operasjon-publisert-22januar-20163-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:28:33
3-3-melding: Mangelfull behandling (publisert 22.januar 2016)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2016/3-3-melding-mangelfull-behandling-publisert-22januar-20163-3-melding: Mangelfull behandling (publisert 22.januar 2016)22.09.2016 10:30:21

Fant du det du lette etter?