3-3-melding: Allergisk reaksjon (publisert 22.januar 2016)

​En pasient som var til planlagt behandling, gikk i hyperakutt anafylaktisk sjokk da det ble brukt en ny type skyllemiddel i kateteret etter behandling. Stansteam ble tilkalt. Pasienten fikk pustehjelp og kom seg etter hvert.

Sannsynligvis har pasienten reagert allergisk på et av tilsetningsstoffene i det skyllemiddelet.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser hendelsen som en sjelden, men kjent bivirkning, knyttet til bruk av skyllemiddel. Hendelsen vurderes korrekt håndtert, og fikk ingen konsekvenser for pasienten etter at det aktuelle var håndtert.