HELSENORGE

3-3-melding: Alvorlig komplikasjon (publisert 23. mai 2016)

​En pasient kom til sykehuset for å ta en vevsprøve av lungen. Under prøvetakingen klapper den ene lungen sammen. Pasienten fikk innlagt en ventil koblet til sug i noen dager, og lungen ble tilhelet. Pasienten reiste hjem i påvente av å bli innkalt for prøvesvar.

To dager etter blir pasienten funnet død hjemme. Kollaps av lunge ble oppgitt som dødsårsak. 
Avdelingen uttaler at kollaps av lunge er en påregnelig komplikasjon etter vevsprøvetaking av lunge.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at kollaps av lunge er en kjent og påregnelig komplikasjon ved slike undersøkelser, men det er sjelden det får så alvorlig utfall som i denne saken.

Rutinene for behandling var fulgt hos denne pasienten, og pasienten hadde fått god informasjon underveis.

Fant du det du lette etter?