HELSENORGE

3-3-melding: Fall med skade (publisert 23. mai 2016)

En pasient ble innlagt etter et fall i hjemmet. Et par dager senere falt pasienten under gange med rullator i sykehuset.
Det tok litt tid før pasienten fikk en vurdering av lege og røntgenbilder ble tatt.
CT viste et lite brudd i bekkenet.

Det er ikke dokumentert i pasientens journal om det er vurdert fallforebyggende tiltak.

Som forslag til tiltak vil avdelingen bedre fokus og bevisstgjøring med tanke på forebyggende tiltak for å unngå fall.

Vurdering:
Pasienten var innlagt etter fall i hjemmet og fallforebyggende tiltak burde etter pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) sin oppfatning derfor vært iverksatt for denne pasienten.

PSU anser at det tok for lang tid før denne pasienten ble tilsett av lege og skaden erkjent. PSU vil derfor påpeke at det er viktig at pasienter blir raskt tilsett av lege etter fall dersom det mistenkes skade, som grunnlag for vurdering av om røntgen eller andre undersøkelser skal iverksettes.

PSU støtter avdelingens forslag til tiltak.

Fant du det du lette etter?