HELSENORGE

3-3-melding: Fikk beroligende medikamenter (publisert 24. november 2016)

​En pasient fikk beroligende medikamenter fordi det ikke var mulig å gi pasienten kontinuerlig tilsyn på grunn av manglende bemanning. Uten beroligende medisiner var det en risiko for at pasienten ville fjerne nødvendig medisinsk utstyr som pasienten var koblet til. Medisineringen hindret nødvendig mobilisering hos pasienten.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser det som uakseptabelt og i strid med forsvarlighetskravet at pasienter får beroligende medikamenter alene på grunn av bemanningsproblemer. Legemidler skal benyttes når pasienters medisinske behov tilsier det, og ikke grunnet kapasitetsproblemer.

Fant du det du lette etter?