HELSENORGE

3-3-melding: Fikk ektefelles medisiner (publisert 23. mai 2016)

​Da en pasient skulle skrives ut ble det oppdaget at pasienten hadde fått både sine egne og sin ektefelles medikamenter under oppholdet på sykehuset.

Medikamentlisten sykehuset hadde fått fra kommunen inneholdt informasjon om medisinene både til pasienten og pasientens ektefelle. Denne listen ble ved ankomst scannet inn i pasientens journal uten at det ble oppdaget at ektefelles medikamentliste også var med.

Ingen av de medikamentene pasienten fikk, var skadelige for pasienten, og pasienten fikk ikke ubehag i forbindelse med feilmedisineringen.

Hendelsen er gjennomgått i avdelingen.

Vurdering:
En pasient ble feilmedisinert ved sykehuset som følge av uoppmerksomhet ved registrering av medisinliste ved innleggelse. Feilen var muliggjort ved at medisinlisten sykehuset hadde mottatt fra kommunen inneholdt informasjon om både pasienten og pasientens ektefelle. Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at det fremgikk tydelig av mottatt medisinliste at den omhandlet to personer, og svikten kunne derfor enkelt vært unngått. 

Fant du det du lette etter?