HELSENORGE

3-3-melding: Fikk ikke tilsyn (publisert 22.januar 2016)

​En pasient som var innlagt på én avdeling, skulle på grunn av flere diagnoser og akutt forverring, hatt tilsyn fra en annen avdeling. Likevel gikk det flere dager før det ble bedt om slikt tilsyn. På det tidspunkt det ble bedt om legetilsyn, var det bestemt at pasienten skulle flyttes, men pasienten ble fortsatt liggende på samme sted i påvente av plass på den andre avdelingen. Fram til dette tidspunkt, ble pasienten kun drøftet telefonisk.

Vurdering:
Ut fra saksopplysningene, legger pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) til grunn at en pasient fikk forsinket medisinsk tilsyn som følge av to ulike forhold:

● Forsinket anmodning om tilsyn.
● Uavklarte ansvarsforhold etter at det var besluttet at pasienten skulle overflyttes fra en avdeling til en annen. 

Etter PSU sin oppfatning, fikk altså pasienten forsinket behandling grunnet manglende samarbeid mellom avdelingene.

Det er etter PSU sin oppfatning nødvendig at det skapes rom for dialog om samarbeid omkring slike pasienter på tvers av avdelingsgrenser. 

Fant du det du lette etter?