HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 23. mai 2016)

​Pasienten var utredet på grunn av en forandring i en lunge. Denne forandringen ble borte, men så kom det en ny forandring i samme lunge.

Pasienten ble undersøkt jevnlig. Det som ikke ble fanget opp underveis, var en forandring i lungeroten. Dette var antagelig en primærsvulst. Denne ble først diagnostisert etter nesten et år.

Pasienten ble deretter operert ved et samarbeidende sykehus og måtte fjerne den syke lungen. Det er uavklart om forsinkelsen har medført forverret prognose.

I uttalelse fra avdelingen heter det at man i ettertid kan se at den faglige vurderingen kunne vært bedre. Samtidig har det vært vanskelige vurderinger og flere kompetente fagfolk har vært involvert.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) ser i denne saken at vurderingene som ble gjort, ikke var optimale.
I ettertid kan man si at det i større grad bør brukes kontrastmiddel, noe som fører til forbedring i undersøkelsesmetode.

PSU støtter avdelingens vurdering i denne saken.

Fant du det du lette etter?