HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket medisinering (publisert 30. august 2016)

​En pasient fikk hjertestans. På hver avdeling i sykehuset finnes det en spesialtralle med utstyr som brukes ved hjertestans. Da man skulle åpne tralla hadde kodelåsen hengt seg opp, og det måtte brukes avbitertang for å få opp låsen.
Dette førte til at det tok lengre tid før pasienten fikk livsviktige medikamenter.
Etter denne hendelsen ble skuffen «låst» med en plaststrips som kunne klippes av med saks. Dette for å unngå lignende situasjoner.
Det er nå kjøpt inn en ny type kodelås til stanstrallene.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) tar saken til orientering og forutsetter at ny løsning sikrer enkel tilgang til akutt-trallen, samtidig som krav til forsvarlig oppbevaring av legemidler ivaretas.

Fant du det du lette etter?