HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket svar (publisert 24. november 2016)

​En pasient ble operert for kreft. Ved kontroll etter fem og en halv uke forelå det ikke svar på vevsprøve. Dette svaret er avgjørende for om pasienten skal behandles med cellegift. Slik behandling bør startes senest seks uker etter inngrepet.

Det ble purret på prøvesvar som forelå en uke senere.

Prøvesvar viste at pasienten ikke hadde behov for cellegiftbehandling.

Forsinket prøvesvar kunne i verste fall medført forverret prognose.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at som følge av kapasitetsproblemer, ble rutiner og prosedyrer i henhold til nasjonale retningslinjer ikke fulgt ved behandling av pasienten.

Avdelingen har fokus på problemet og tiltak er iverksatt.

PSU forutsetter at avdelingen fortsetter arbeidet med å finne løsninger som sikrer at kapasitetsutfordringer ikke får alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten.

Fant du det du lette etter?