HELSENORGE

3-3-melding: Henvisning ble ikke sendt (publisert 23. mai 2016)

​En kreftpasient ble henvist til et samarbeidende sykehus for videre undersøkelse.

Da pasienten kom til kontroll i Sykehuset Østfold to måneder senere, ble det oppdaget at pasienten ikke hadde fått time på samarbeidende sykehus. Det viste seg at henvisningen aldri hadde kommet dit.

Ved skriving av journal ble ikke riktig betegnelse på henvisning brukt. Det samarbeidende sykehuset var heller ikke ført opp som mottaker av dokumentet.  Dokumentet ble kun sendt til pasientens fastlege.
 
Da dette ble oppdaget, ble ny henvisning umiddelbart sendt til samarbeidende sykehus. 

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) ser at dette er en feil som ble gjort ved skriving av journal. Dette førte til forsinkelse av pasientens behandling.
Avdelingen har avdekket årsaken til avviket og har igangsatt tiltak for å forhindre at dette gjentar seg, noe PSU støtter.

Fant du det du lette etter?