HELSENORGE

3-3-melding: Kjent komplikasjon (publisert 24. november 2016)

​En pasient utviklet en alvorlig bukspyttkjertelbetennelse etter en undersøkelse av gallegangen.

Pasienten fikk behandling med intravenøs væske og etter hvert antibiotika.

Pasienten fikk ikke varige mén etter hendelsen.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at hendelsen beskriver en kjent komplikasjon ved endoskopisk undersøkelse av gallegangen (ERCP), som i dette tilfellet ble korrekt håndtert og behandlet.

ERCP er kanskje den mest krevende prosedyren legene utfører med hensyn til risiko for komplikasjoner i ettertid. I læringsøyemed er det viktig at alle slike komplikasjoner meldes. PSU foreslår at avdelingen etablerer et komplikasjonsregister som kan nyttes i læringsøyemed. Slik informasjon vil kunne være viktig i forbindelse med læring, med sikte på om mulig å redusere antall komplikasjoner. 

Fant du det du lette etter?