HELSENORGE

3-3-melding: Komplikasjon etter inngrep (publisert 22.januar 2016)

​En alvorlig syk pasient fikk innlagt en PEG-sonde på grunn av svelgevansker. Pasienten utviklet etter dette magesmerter og forhøyede infeksjonsprøver, og ble derfor satt på antibiotikabehandling. CT viste lekkasje fra magesekken.
Pasienten ønsket ikke operasjon.

Pasienten døde sannsynligvis av komplikasjonene etter inngrepet.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at dette er en kjent og påregnelig komplikasjon til nedleggelse av PEG. PSU kan ikke se at det i denne saken foreligger svikt verken på individ eller systemnivå, selv om det oppsto en komplikasjon som trolig førte til eller medvirket til at pasienten senere døde.

Pasienten var alvorlig syk, og ønsket ikke operasjon for denne komplikasjonen.

Fant du det du lette etter?