HELSENORGE

3-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 22.januar 2016)

​En pasient gjennomgikk et inngrep ved bruk av kikkhullskirurgi. Etter inngrepet viste det seg at det hadde blitt en skade. Skaden er antatt å skyldes varmeskade fra et apparat som ble brukt under inngrepet, selv om det ikke forelå tegn til skade eller mistanke om skade under operasjonen.

Pasienten ble reoperert og har ikke fått varige men, men fikk et lengre behandlingsforløp enn forventet.

Vurdering:
Ved alle operative inngrep kan det oppstå komplikasjoner. I dette tilfellet oppsto det etter pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) sin oppfatning, en kjent, men sjelden, komplikasjon. Da det ble oppdaget ble pasienten ivaretatt på riktig måte, og gitt nødvendig behandling og oppfølging.                

Fant du det du lette etter?