HELSENORGE

3-3-melding: Mangelfull behandling (publisert 22.januar 2016)

​En pasient ble operert i lokalbedøvelse for en øyeskade. Pasienten ble urolig og fikk smerter og ubehag, og det ble et dårligere resultat enn nødvendig. Pasienten måtte reopereres i narkose neste dag.

Årsaken til at pasienten ikke fikk narkose med en gang, var et fullt operasjonsprogram, slik at alle anestesiressurser var opptatt.

Vurdering:
Etter pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) sin oppfatning, er det uakseptabelt at ø-hjelpsoperasjoner ikke kan gjennomføres grunnet mangel på anestesipersonell.

PSU tar til orientering at det nå er bestemt at planlagte operasjoner må vike dersom nødvendig for å utføre akuttkirurgi i narkose.

Fant du det du lette etter?