HELSENORGE

3-3-melding: Manglet medikament (publisert 22.januar 2016)

​BCG-skyllinger på en blærekreftpasient stoppet opp på grunn av nasjonal mangel på medikamentet. BCG-skyllinger er en immunologisk behandling, det vil si behandling som påvirker kroppens infeksjonsforsvar. Siden denne pasienten ikke fikk ønsket behandling, ble det sørget for tett kontroll.

Pasienten måtte opereres for å fjerne en ny svulst. Svulsten var liten og lite aggressiv.

Vurdering:
Forhold utenfor sykehusets kontroll førte til at medikamentell behandling av en blærekreftpasient ikke kunne gjennomføres som bestemt av lege.

Under rådende forutsetninger fikk pasienten etter pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) sin oppfatning, korrekt oppfølging i avdelingen.

Fant du det du lette etter?