HELSENORGE

3-3-melding: Medisiner forvekslet (publisert 24. november 2016)

​En pasient fikk feil øyedråper. Pasienten fikk sløret og uklart syn og manglende evne til å fokusere. Lege ble kontaktet. Pasienten ble raskt bedre, uten annen behandling. 

Avdelingen har tatt opp denne hendelsen som erfaringslæring.

Vurdering:
Meldingen beskriver en forveksling av to typer øyedråper. Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) påpeker viktigheten av at alle medikamenter alltid kontrolleres før de blir gitt, og støtter at hendelsen er benyttet til læring i avdelingen.

Fant du det du lette etter?