HELSENORGE

3-3-melding: Notat ble ikke sendt til lege (publisert 23. mai 2016)

​En pasient med kronisk tarmsykdom ble utredet i forhold til videre behandling. Pasienten var til koloskopi-undersøkelse, men notat om funn fra denne undersøkelsen ble ikke sendt til behandlende lege.  Etter noen uker kontaktet pasienten selv lege og etterspurte videre behandling.

Behandling ble da startet opp raskt.

Forsinkelsen førte ikke til komplikasjoner for pasienten.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) konstaterer at kopi av notatet som ble skrevet etter undersøkelse, ikke ble sendt til behandlende lege.

I forbindelse med skriveprosessen ble behandlende lege ikke lagt til som kopimottaker. Hvorvidt dette skyldes en ren forglemmelse eller skjedde på grunn av manglende datatekniske ferdigheter, er ukjent for PSU. Uansett er det for PSU viktig å påpeke at det er et lederansvar å sørge for at alle ansatte som bruker den elektroniske pasientjournalen, får nødvendig opplæring ved ansettelse, og tilgang til nødvendig brukerstøtte ved behov.    

Fant du det du lette etter?