HELSENORGE

3-3-melding: Sene prøvesvar (publisert 23. mai 2016)

Det ble tatt vevsprøver av to pasienter. Prøvene ble ikke rekvirert som hasteprøver, og de ble derfor ikke prioritert. Da prøvesvarene var klare to måneder senere, viste begge prøvene at pasientene hadde hudkreft. Begge pasientene fikk fjernet vev på nytt, og prøvene etter dette viste ingen rest av hudkreft.

Årsaken til forsinkelsene på prøvesvarene ble oppgitt til å være stor mengde ubesvarte prøver, manglende bemanning og innføring av nytt datasystem.

Vurdering:
Helt uavhengig av årsaker til kapasitetsproblemene mener pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) at det er uakseptabelt at prøvesvar ikke foreligger før etter to måneder, også for prøver som ikke er merket som hasteprøver.

I ettertid er det satt inn flere tiltak som har bidratt til bedre kapasitet i avdelingen.

Fant du det du lette etter?