HELSENORGE

3-3-melding: Skade på tarm (publisert 30. august 2016)

​En pasient var til koloskopi for å få fjernet polypper. Koloskopet er en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen. For å fjerne polypper føres en slynge inn gjennom skopet.

Pasienten fikk magesmerter dagen etter undersøkelsen og tok kontakt med sykehuset hvor det ble påvist skade på tarmen.
Pasienten ble operert og en del av tykktarmen ble fjernet.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at dette er en kjent og påregnelig komplikasjon, som ble håndtert på riktig måte.

Pasienten hadde på forhånd fått med seg informasjon om dette og hvordan pasienten skulle forholde seg hvis noe skjedde.   

Fant du det du lette etter?