HELSENORGE

3-3-melding: Skrevet ut uten medisin (publisert 22.januar 2016)

​En pasient som var operert for magesår, ble skrevet ut til sykehjem uten protonpumpehemmere. Protonpumpehemmere er medikamenter som reduserer mengden magesyre. Dette ble oppdaget, lege tok kontakt med sykehjemmet og rettet opp feilen.

Det antydes i saken at svikten trolig skyldtes at pasienten ble skrevet ut på en helgedag, det var første dagen vikaren var på vakt og man hadde nettopp innført elektronisk medisinkurve som vikarlegen ikke var kjent med.

Vurdering:
Pasient ble skrevet ut uten at det ble gitt informasjon om ordinerte medikamenter, angivelig fordi vikarlege var ukjent med bruk av elektronisk medisinkurve.

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) mener at det må være et grunnleggende prinsipp at vikarleger ikke får praktisere før de er opplært i datasystemene som brukes.

PSU støtter at det er behov for et system som sikrer tilstrekkelig opplæring av alle vikarer.

Fant du det du lette etter?