HELSENORGE

3-3-melding: Ufullstendig operasjon (publisert 24. november 2016)

​En pasient ble operert etter påvist kreft. Under en kontroll et år senere oppdages det på nytt en svulst. Det viser seg i etterkant at dette var den første svulsten som ble oppdaget under undersøkelsen et år tidligere, men under operasjonen ble en annen svulst fjernet.

I ettertid har seksjonen presisert at alle svulster/polypper som oppdages under undersøkelse, skal farges slik at man er sikker på at man fjerner denne/disse.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at dette handler om en ufullstendig primæroperasjon. Det er iverksatt tiltak i avdelingen for å forhindre at tidligere påviste svulster ikke gjenfinnes eller overses. PSU slutter seg til tiltaket om at svulster/polypper merkes ved at de tilføres et fargemiddel, og anser at dette er god metode for å sikre at tidligere påviste svulster blir gjenfunnet.

Fant du det du lette etter?