HELSENORGE

3-3-melding: Uhell under dialyse (publisert 30. august 2016)

​Under dialyse falt venenålen ut. Fordi dialysemaskinen fortsatt gikk, mistet pasienten en del blod. Det er usikkert hvor mye blod pasienten mistet. Pasienten fikk blodtrykksfall og ble uvel og kvalm, og måtte bli på sykehuset noen timer til observasjon. Pasienten reiste hjem samme kveld.
Prosedyre for festing av nål var fulgt, og det er derfor usikkert hvorfor nålen løsnet.

Vurdering:
Saken er etter det pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) kan se, håndtert på riktig måte. Pasienten ble korrekt fulgt opp både før, under og etter den aktuelle hendelsen.          

Fant du det du lette etter?