HELSENORGE

3-3-meldinger: Lang svartid (publisert 24. november 2016)

​Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) har mottatt ni meldinger som omhandler for lang svartid på vevsprøver som har vist seg å være ondartede. Dette har ført til forsinket oppstart av videre helsehjelp, herunder kirurgi og/eller oppstart av cellegift.

Om disse forsinkelsene har påvirket pasientenes prognose er usikkert. Uansett er det en psykisk belastning for pasientene å vente på et prøvesvar og en diagnose.

Årsaken til alle sakene var manglende kapasitet og at prøver ikke var hastemerket.

Vurdering:
Samtlige av disse avviksmeldingene handler om forsinket diagnostikk og derav forsinket behandling som følge av kapasitetsproblemer ved diagnostiserende avdeling.

Rutiner og prosedyrer i henhold til nasjonale retningslinjer ble dermed ikke fulgt.

Det har over tid vært arbeidet med ulike tiltak for å løse kapasitetsutfordringene.  Hendelsene ligger nå endel tilbake i tid og tiltak som er iverksatt har hatt ønsket effekt, slik at kapasiteten i dag er bedret. 

Fant du det du lette etter?