HELSENORGE

3-3 meldinger 2017

Publisert i oktober


3-3-melding: Uhell under laserbehandling (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-uhell-under-laserbehandling-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Uhell under laserbehandling (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 10:32:58
3-3-melding: Manglende undersøkelse (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-undersokelse-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Manglende undersøkelse (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 10:36:50
3-3-melding: Feilvurdering (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-feilvurdering-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Feilvurdering (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 10:39:45
3-3-melding: Fikk for mange doser (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-for-mange-doser-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Fikk for mange doser (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 10:43:16
3-3-melding: Komplikasjon ved skifte av kanyle (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-ved-skifte-av-kanyle-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Komplikasjon ved skifte av kanyle (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 10:46:25
3-3-melding: Fall med skade (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fall-med-skade-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Fall med skade (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 10:49:35
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Forsinket behandling (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 10:54:26
3-3-melding: Fikk forsinket behandling (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-forsinket-behandling-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Fikk forsinket behandling (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 11:04:32
3-3-melding: Innlagt på feil avdeling (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-innlagt-pa-feil-avdeling-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Innlagt på feil avdeling (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 11:07:56
3-3-melding: Skulle ikke hatt epidural (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-skulle-ikke-hatt-epidural-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Skulle ikke hatt epidural (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 11:11:09
3-3-melding: Alvorlig komplikasjon (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-alvorlig-komplikasjon-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Alvorlig komplikasjon (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 11:14:14
3-3-melding: Falt plutselig (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-falt-plutselig-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Falt plutselig (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 11:16:28
3-3-melding: Forsinket helsehjelp (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-helsehjelp-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Forsinket helsehjelp (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 11:20:05
3-3-melding: Fikk for mye oksygen (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-for-mye-oksygen-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Fikk for mye oksygen (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 11:24:00
3-3-melding: Legemiddel gitt til feil pasient (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-legemiddel-gitt-til-feil-pasient-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Legemiddel gitt til feil pasient (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 10:19:13
3-3-melding: Forsinket prøvetaking (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-provetaking-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Forsinket prøvetaking (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 10:26:21
3-3-melding: Snublet og falt (publisert 30. oktober 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-snublet-og-falt-publisert-30-oktober-20173-3-melding: Snublet og falt (publisert 30. oktober 2017)30.10.2017 10:29:43

Publisert i august

3-3-melding: Legemidler ikke gitt (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-legemidler-ikke-gitt-publisert-28-august-20173-3-melding: Legemidler ikke gitt (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:04:50
3-3-melding: Legemiddel ikke gitt (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-legemiddel-ikke-gitt-publisert-28-august-20173-3-melding: Legemiddel ikke gitt (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:05:54
3-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-oppfolging-publisert-28-august-20173-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:06:21
3-3-melding: Ønsket medisinering stoppet (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-onsket-medisinering-stoppet-publisert-28-august-20173-3-melding: Ønsket medisinering stoppet (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:06:46
3-3-melding: Manglende merking av infusjon (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-merking-av-infusjon-publisert-28-august-20173-3-melding: Manglende merking av infusjon (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:07:11
3-3-melding: Fikk medisin som ikke var ordinert av lege (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-medisin-som-ikke-var-ordinert-av-lege-publisert-28-august-20173-3-melding: Fikk medisin som ikke var ordinert av lege (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:07:32
3-3-melding: Forsinket diagnose (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-diagnose-publisert-28-august-20173-3-melding: Forsinket diagnose (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:07:55
3-3-melding: Komplikasjon under behandling (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-under-behandling-publisert-28-august-20173-3-melding: Komplikasjon under behandling (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:08:16
3-3-melding: Manglende tilsyn (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-tilsyn-publisert-28-august-20173-3-melding: Manglende tilsyn (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:08:39
3-3-melding: Prosedyre ikke fulgt (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-prosedyre-ikke-fulgt-publisert-28-august-20173-3-melding: Prosedyre ikke fulgt (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:09:02
3-3-melding: Sjelden komplikasjon (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-sjelden-komplikasjon-publisert-28-august-20173-3-melding: Sjelden komplikasjon (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:09:23
3-3-melding: Feil registrering av prøvesvar (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-feil-registrering-av-provesvar-publisert-28-august-20173-3-melding: Feil registrering av prøvesvar (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:09:45
3-3-melding: Undersøkelser ble utsatt (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-undersokelser-ble-utsatt-publisert-28-august-20173-3-melding: Undersøkelser ble utsatt (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:10:07
3-3-melding: Upresis informasjon (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-upresis-informasjon-publisert-28-august-20173-3-melding: Upresis informasjon (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:10:30
3-3-melding: Feil på medisinsk teknisk utstyr (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-feil-pa-medisinsk-teknisk-utstyr-publisert-28-august-20173-3-melding: Feil på medisinsk teknisk utstyr (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:10:58
3-3-melding: Manglende prøvemateriale (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-provemateriale-publisert-28-august-20173-3-melding: Manglende prøvemateriale (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:11:29
3-3-melding: Fall fra operasjonsbord (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fall-fra-operasjonsbord-publisert-28-august-20173-3-melding: Fall fra operasjonsbord (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:12:00
3-3-melding: Legemiddel gitt feil pasient (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-legemiddel-gitt-feil-pasient-publisert-28-august-20173-3-melding: Legemiddel gitt feil pasient (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:13:56
3-3-melding: Fikk for lav dose intravenøst (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-for-lav-dose-intravenost-publisert-28-august-20173-3-melding: Fikk for lav dose intravenøst (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:14:28
3-3-melding: Forsinket blodoverføring (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-blodoverforing-publisert-28-august-20173-3-melding: Forsinket blodoverføring (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:14:54
3-3-melding: Begynnende trykksår (publisert 28. august 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-begynnende-trykksar-publisert-28-august-20173-3-melding: Begynnende trykksår (publisert 28. august 2017)28.08.2017 13:16:25

Publisert i juni

3-3-melding: Skade på tykktarm (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-skade-pa-tykktarm-publisert-19-juni-20173-3-melding: Skade på tykktarm (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:41:31
3-3-melding: Forsinket undersøkelse (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-undersokelse-publisert-19-juni-20173-3-melding: Forsinket undersøkelse (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:46:25
3-3-melding: Mangelfull behandling (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-mangelfull-behandling-publisert-19-juni-20173-3-melding: Mangelfull behandling (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:47:44
3-3-melding: Falt på rommet (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-falt-pa-rommet-publisert-19-juni-20173-3-melding: Falt på rommet (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:48:56
3-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-oppfolging-publisert-19-juni-20173-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:50:36
3-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 19. juni 2017) |https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-etter-operasjon-publisert-19-juni-2017-3-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 19. juni 2017) |19.06.2017 08:52:17
3-3-melding: Legemiddel gitt til feil pasient (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-legemiddel-gitt-til-feil-pasient-publisert-19-juni-20173-3-melding: Legemiddel gitt til feil pasient (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:53:41
3-3-melding: Fikk sondeernæring i flatt leie (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-sondeernering-i-flatt-leie-publisert-19-juni-20173-3-melding: Fikk sondeernæring i flatt leie (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:55:23
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-19-juni-20173-3-melding: Forsinket behandling (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:44:48
3-3-melding: Intravenøs ernæring i en perifer vene (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-intravenos-ernering-i-en-perifer-vene-publisert-19-juni-20173-3-melding: Intravenøs ernæring i en perifer vene (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:03:53
3-3-melding: Komplikasjon etter kirurgi (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-etter-kirurgi-publisert-19-juni-20173-3-melding: Komplikasjon etter kirurgi (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:05:24
3-3-melding: Prøver ble ikke fulgt opp (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-prover-ble-ikke-fulgt-opp-publisert-19-juni-20173-3-melding: Prøver ble ikke fulgt opp (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:32:20
3-3-melding: Fikk flere trykksår (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-flere-trykksar-publisert-19-juni-20173-3-melding: Fikk flere trykksår (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:38:13
3-3-melding: Forsinket prøvesvar (publisert 19. juni 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-provesvar-publisert-19-juni-20173-3-melding: Forsinket prøvesvar (publisert 19. juni 2017)19.06.2017 08:39:49

Publisert i mars

3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-27-mars-20173-3-melding: Forsinket behandling (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:24:37
3-3-melding: Forsinket overflytting (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-overflytting-publisert-27-mars-20173-3-melding: Forsinket overflytting (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:25:01
3-3-melding: Feil legemiddel gitt (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-feil-legemiddel-gitt-publisert-27-mars-20173-3-melding: Feil legemiddel gitt (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:25:30
3-3-melding: Fikk ikke antibiotika (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-ikke-antibiotika-publisert-27-mars-20173-3-melding: Fikk ikke antibiotika (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:26:03
3-3-melding: Feildosering (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-feildosering-publisert-27-mars-20173-3-melding: Feildosering (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:27:14
3-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-etter-operasjon-publisert-27-mars-20173-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:28:24
3-3-melding: Behandling ble forsinket (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-behandling-ble-forsinket-publisert-27-mars-20173-3-melding: Behandling ble forsinket (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:29:29
3-3-melding: Feil behandling (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-feil-behandling-publisert-27-mars-20173-3-melding: Feil behandling (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:30:00
3-3-melding: Brannskade (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-brannskade-publisert-27-mars-20173-3-melding: Brannskade (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:30:52
3-3-melding: Komplikasjon etter kirurgi (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-etter-kirurgi-publisert-27-mars-20173-3-melding: Komplikasjon etter kirurgi (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:32:13
3-3-melding: Behandlingsstart ble forsinket (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-behandlingsstart-ble-forsinket-publisert-27-mars-20173-3-melding: Behandlingsstart ble forsinket (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:19:08
3-3-melding: Fikk for stor dose (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-for-stor-dose-publisert-27-mars-20173-3-melding: Fikk for stor dose (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:19:45
3-3-melding: Manglende overvåkning (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-overvakning-publisert-27-mars-20173-3-melding: Manglende overvåkning (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:20:45
3-3-melding: Fikk ikke oksygen (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-ikke-oksygen-publisert-27-mars-20173-3-melding: Fikk ikke oksygen (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:21:19
3-3-melding: Falt på rommet (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-falt-pa-rommet-publisert-27-mars-20173-3-melding: Falt på rommet (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:21:42
3-3-melding: Fikk ikke riktig oppfølging (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-ikke-riktig-oppfolging-publisert-27-mars-20173-3-melding: Fikk ikke riktig oppfølging (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:22:12
3-3-melding: Fikk medpasients medisiner (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-medpasients-medisiner-publisert-27-mars-20173-3-melding: Fikk medpasients medisiner (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:22:45
3-3-melding: Komplikasjon under behandling (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-under-behandling-publisert-27-mars-20173-3-melding: Komplikasjon under behandling (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:23:29
3-3-melding: Manglende behandling (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-behandling-publisert-27-mars-20173-3-melding: Manglende behandling (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:24:06

Publisert i februar

 

3-3-melding: Blødning etter operasjon (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-blodning-etter-operasjon-publisert-16-februar-20173-3-melding: Blødning etter operasjon (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:10:04
3-3-melding: Alvorlig pasientskade (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-alvorlig-pasientskade-publisert-16-februar-20173-3-melding: Alvorlig pasientskade (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:10:22
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-16-februar-20173-3-melding: Forsinket behandling (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:10:48
3-3-melding: Komplikasjon ved behandling (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-ved-behandling-publisert-16-februar-20173-3-melding: Komplikasjon ved behandling (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:11:10
3-3-melding: Mangelfull helsehjelp (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-mangelfull-helsehjelp-publisert-16-februar-20173-3-melding: Mangelfull helsehjelp (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:11:42
3-3-melding: Manglende ID-kontroll (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-id-kontroll-publisert-16-februar-20173-3-melding: Manglende ID-kontroll (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:12:15
3-3-melding: Ordinasjon fra lege ikke fulgt (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-ordinasjon-fra-lege-ikke-fulgt-publisert-16-februar-20173-3-melding: Ordinasjon fra lege ikke fulgt (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:12:34
3-3-melding: Fall med skade (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fall-med-skade-publisert-16-februar-20173-3-melding: Fall med skade (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:09:08
3-3-melding: Ble ikke fulgt opp (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-ble-ikke-fulgt-opp-publisert-16-februar-20173-3-melding: Ble ikke fulgt opp (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:09:41

Fant du det du lette etter?