3-3 meldinger 2017

Publisert i mars

3-3-melding: Behandlingsstart ble forsinket (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-behandlingsstart-ble-forsinket-publisert-27-mars-20173-3-melding: Behandlingsstart ble forsinket (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:19:08
3-3-melding: Fikk for stor dose (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-for-stor-dose-publisert-27-mars-20173-3-melding: Fikk for stor dose (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:19:45
3-3-melding: Manglende overvåkning (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-overvakning-publisert-27-mars-20173-3-melding: Manglende overvåkning (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:20:45
3-3-melding: Fikk ikke oksygen (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-ikke-oksygen-publisert-27-mars-20173-3-melding: Fikk ikke oksygen (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:21:19
3-3-melding: Falt på rommet (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-falt-pa-rommet-publisert-27-mars-20173-3-melding: Falt på rommet (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:21:42
3-3-melding: Fikk ikke riktig oppfølging (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-ikke-riktig-oppfolging-publisert-27-mars-20173-3-melding: Fikk ikke riktig oppfølging (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:22:12
3-3-melding: Fikk medpasients medisiner (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-medpasients-medisiner-publisert-27-mars-20173-3-melding: Fikk medpasients medisiner (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:22:45
3-3-melding: Komplikasjon under behandling (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-under-behandling-publisert-27-mars-20173-3-melding: Komplikasjon under behandling (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:23:29
3-3-melding: Manglende behandling (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-behandling-publisert-27-mars-20173-3-melding: Manglende behandling (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:24:06
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-27-mars-20173-3-melding: Forsinket behandling (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:24:37
3-3-melding: Forsinket overflytting (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-overflytting-publisert-27-mars-20173-3-melding: Forsinket overflytting (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:25:01
3-3-melding: Feil legemiddel gitt (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-feil-legemiddel-gitt-publisert-27-mars-20173-3-melding: Feil legemiddel gitt (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:25:30
3-3-melding: Fikk ikke antibiotika (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fikk-ikke-antibiotika-publisert-27-mars-20173-3-melding: Fikk ikke antibiotika (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:26:03
3-3-melding: Feildosering (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-feildosering-publisert-27-mars-20173-3-melding: Feildosering (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:27:14
3-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-etter-operasjon-publisert-27-mars-20173-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:28:24
3-3-melding: Behandling ble forsinket (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-behandling-ble-forsinket-publisert-27-mars-20173-3-melding: Behandling ble forsinket (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:29:29
3-3-melding: Feil behandling (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-feil-behandling-publisert-27-mars-20173-3-melding: Feil behandling (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:30:00
3-3-melding: Brannskade (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-brannskade-publisert-27-mars-20173-3-melding: Brannskade (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:30:52
3-3-melding: Komplikasjon etter kirurgi (publisert 27. mars 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-etter-kirurgi-publisert-27-mars-20173-3-melding: Komplikasjon etter kirurgi (publisert 27. mars 2017)27.03.2017 12:32:13

Publisert i februar

 

3-3-melding: Fall med skade (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-fall-med-skade-publisert-16-februar-20173-3-melding: Fall med skade (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:09:08
3-3-melding: Ble ikke fulgt opp (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-ble-ikke-fulgt-opp-publisert-16-februar-20173-3-melding: Ble ikke fulgt opp (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:09:41
3-3-melding: Blødning etter operasjon (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-blodning-etter-operasjon-publisert-16-februar-20173-3-melding: Blødning etter operasjon (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:10:04
3-3-melding: Alvorlig pasientskade (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-alvorlig-pasientskade-publisert-16-februar-20173-3-melding: Alvorlig pasientskade (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:10:22
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-16-februar-20173-3-melding: Forsinket behandling (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:10:48
3-3-melding: Komplikasjon ved behandling (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-komplikasjon-ved-behandling-publisert-16-februar-20173-3-melding: Komplikasjon ved behandling (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:11:10
3-3-melding: Mangelfull helsehjelp (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-mangelfull-helsehjelp-publisert-16-februar-20173-3-melding: Mangelfull helsehjelp (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:11:42
3-3-melding: Manglende ID-kontroll (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-manglende-id-kontroll-publisert-16-februar-20173-3-melding: Manglende ID-kontroll (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:12:15
3-3-melding: Ordinasjon fra lege ikke fulgt (publisert 16. februar 2017)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2017/3-3-melding-ordinasjon-fra-lege-ikke-fulgt-publisert-16-februar-20173-3-melding: Ordinasjon fra lege ikke fulgt (publisert 16. februar 2017)16.02.2017 10:12:34