HELSENORGE

3-3-melding: Alvorlig komplikasjon (publisert 30. oktober 2017)

​Etter en operasjon for å fjerne en nyre, ble pasienten ustabil og gikk i sjokk. Pasienten ble reoperert og en blødning i arterie og vene ble identifisert.

Pasienten måtte få akutt behandling og ble liggende på respirator i 10 dager.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser hendelsen som en alvorlig komplikasjon til avansert kirurgi. Komplikasjonen ble i ettertid håndtert korrekt.

I et læringsperspektiv ber PSU avdelingen vurdere om pasienten, på grunn av økt risiko for komplikasjon, skulle vært henvist til et samarbeidende sykehus.

Fant du det du lette etter?