3-3-melding: Brannskade (publisert 27. mars 2017)

​En pasient med lav kroppstemperatur ble forsøkt varmet opp ved hjelp av varmeflasker. Pasienten fikk en forbrenning på leggen.
Varmeflasken hadde ikke ligget i direkte kontakt med hud, men årsaken oppgis å være at vannet var for varmt.

Saken er tatt opp i avdelingen for å minne ansatte om forsiktighet ved bruk av varmeflasker, og hyppige kontroller av pasienten som får denne behandlingen.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) ser på dette som en alvorlig hendelse. Bruk av varmeflaske må utføres ytterst forsiktig og man må alltid kontrollere temperaturen på vannet i flasken. Det er viktig at det er etablert gode rutiner for å kontrollere hud, og hyppig se til pasienten når slik behandling pågår. Hvis man tar nødvendige forholdsregler ved bruk av varmeflaske, bør hendelser som dette ikke kunne skje.