HELSENORGE

3-3-melding: Brannskade (publisert 27. mars 2017)

​En pasient med lav kroppstemperatur ble forsøkt varmet opp ved hjelp av varmeflasker. Pasienten fikk en forbrenning på leggen.
Varmeflasken hadde ikke ligget i direkte kontakt med hud, men årsaken oppgis å være at vannet var for varmt.

Saken er tatt opp i avdelingen for å minne ansatte om forsiktighet ved bruk av varmeflasker, og hyppige kontroller av pasienten som får denne behandlingen.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) ser på dette som en alvorlig hendelse. Bruk av varmeflaske må utføres ytterst forsiktig og man må alltid kontrollere temperaturen på vannet i flasken. Det er viktig at det er etablert gode rutiner for å kontrollere hud, og hyppig se til pasienten når slik behandling pågår. Hvis man tar nødvendige forholdsregler ved bruk av varmeflaske, bør hendelser som dette ikke kunne skje. 

Fant du det du lette etter?