3-3-melding: Feil legemiddel gitt (publisert 27. mars 2017)

​Det ble gitt feil medikament intravenøst. Det ble gitt Dobutamin i stedet for Dopamin, som var forordnet i elektronisk medisinkurve. Infusjonen ble trappet ned og avsluttet. Deretter ble riktig infusjon gitt.

Feilmedisineringen fikk ingen konsekvens for pasienten.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at det er uklart hva som var årsaken til denne forvekslingen. Dopamin skal oppbevares i kjøleskap, men ikke Dobutamin, så dette er ikke en plukkfeil.
Det har ikke vært dobbeltkontroll i denne saken.

Sannsynlig årsak til denne hendelsen var etter PSU sin oppfatning, uoppmerksomhet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.