HELSENORGE

3-3-melding: Fikk for mye oksygen (publisert 30. oktober 2017)

​En pasient med alvorlig lungesykdom hadde lav oksygenmetning og fikk derfor økt oksygentilførsel, men uten at lege var kontaktet. Økningen i oksygen medførte CO2-narkose, en alvorlig tilstand hvor man mister bevisstheten. Pasienten måtte få intensivbehandling og ble flyttet til overvåkningen. Pasienten ble utskrevet to uker senere.

Hendelsen er tatt opp i avdelingen i læringsøyemed.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser hendelsen som uttrykk for en individsvikt. Oksygen er i denne sammenheng å anse som et legemiddel, og det skal alltid konfereres med lege før man endrer oksygenet til pasienter.

Det er viktig at alle sykepleiere får god opplæring om hvordan oksygen til pasienter skal administreres.

Fant du det du lette etter?