HELSENORGE

3-3-melding: Fikk forsinket behandling (publisert 30. oktober 2017)

​En utposning på hovedpulsåren, som er beskrevet som et bifunn på CT-bilder tatt i forbindelse med annen akutt behandling, ble ikke fulgt opp. Årsaken til dette er forglemmelse som følge av at behandlere hadde fokus på andre svært krevende medisinske problemstillinger, som ble riktig håndtert.

I forbindelse med ny innleggelse på grunn av brystsmerter, så man at utposningen hadde blitt større. Pasienten har nå fått behandling for dette.

Denne saken er tatt opp internt i avdelingen og følges opp med kvalitetssikring av radiologiske funn.

Vurdering: 
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) legger til grunn at et bifunn ikke ble fulgt opp på grunn av fokus på andre problemstillinger pasienten hadde. Dette kunne i verste fall fått alvorlige konsekvenser for pasienten, men fikk heldigvis ikke et slikt utfall.
 

Fant du det du lette etter?