HELSENORGE

3-3-melding: Fikk ikke antibiotika (publisert 27. mars 2017)

​En pasient hadde fått opprettet to elektroniske medisinkurver som viser hvilke medikamenter pasienter skal få.  Fordi det fantes to kurver, fikk man ikke opp aktive forordninger fra riktig avdeling, noe som resulterte i at pasienten som skulle få antibiotika, ikke fikk medisinen på tre dager.

Vurdering:
Denne hendelsen skjedde fordi det er mulig å opprette to kurver på samme person. Dette kan medføre risiko for feil administrering av legemidler.

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) er kjent med at det i spesielle tilfeller er nødvendig å kunne opprette to kurver. Dette forutsetter særskilt årvåkenhet fra behandlere.

PSU har tidligere tatt opp denne problemstillingen i forbindelse med innføringen av elektronisk kurve, og er således kjent med at kurveprosjektet er kjent med tematikken.
                                                                   

Fant du det du lette etter?