HELSENORGE

3-3-melding: Fikk medisin som ikke var ordinert av lege (publisert 28. august 2017)

​En pasient fikk 400 mg Ibux som ikke var ordinert av lege.

Dette avviket er tatt opp med ansvarlig medarbeider og blir også tatt opp med øvrige medarbeidere i læringsøyemed.

Feilmedisineringen var ikke dokumentert i journalen.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser den aktuelle feilmedisineringen som en konsekvens av en individuell feil, da medarbeidere ikke skal gi legemidler til pasienter uten at lege har forordnet behandlingen. Det å gi legemidler uten ordinasjon av lege, er i strid med etablerte rutiner for legemiddelhåndtering.

PSU slutter seg til avdelingens tiltak for forbedring.

Fant du det du lette etter?