3-3-melding: Fikk medisin som ikke var ordinert av lege (publisert 28. august 2017)

​En pasient fikk 400 mg Ibux som ikke var ordinert av lege.

Dette avviket er tatt opp med ansvarlig medarbeider og blir også tatt opp med øvrige medarbeidere i læringsøyemed.

Feilmedisineringen var ikke dokumentert i journalen.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser den aktuelle feilmedisineringen som en konsekvens av en individuell feil, da medarbeidere ikke skal gi legemidler til pasienter uten at lege har forordnet behandlingen. Det å gi legemidler uten ordinasjon av lege, er i strid med etablerte rutiner for legemiddelhåndtering.

PSU slutter seg til avdelingens tiltak for forbedring.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.