HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 16. februar 2017)

​Et nyfødt barn hadde sitringer etter fødsel, og ø-hjelps blodprøver som ble tatt, viste lavt blodsukker. Dette ble ikke umiddelbart meddelt lege. Prøven ble sendt videre til sikrere analyse, men ble da håndtert som rutineprøve i stedet for ø-hjelp. Det tok tre timer før prøvesvar forelå.

Dette førte til at behandling for lavt blodsukker ble forsinket.

Vurdering:

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at den meldte hendelsen viser at behandling av for lavt blodsukker ble forsinket som følge av en rutinesvikt. Dette kunne etter PSU sin oppfatning, medført en alvorlig pasientskade. Rutinene for håndtering av ø-hjelpsprøver er endret, slik at dette ikke skal kunne skje igjen.

Fant du det du lette etter?