HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 30. oktober 2017)

En pasient ble innlagt om natten etter et fall. Det ble ikke tatt CT før neste dag. Årsaken blir oppgitt å være at det var mye å gjøre på en travel vakt.
CT-bildene viste en stor blødning. At bildene først ble tatt neste dag, kan ha ført til forsinket diagnostisering og forsinket behandling.
Pasienten ble sendt til et samarbeidende sykehus for operasjon.

Vurdering:
Basert på beskrivelse av pasientens tilstand, er det pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) sin oppfatning at det burde vært tatt CT ved innkomst. Det er et lederansvar å sørge for at stor aktivitet i avdelingen ikke får negative konsekvenser for pasientsikkerheten.

PSU støtter at avdelingsledelsen arbeider med utfordringene knyttet til stor arbeidsbelastning.

Fant du det du lette etter?