HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket blodoverføring (publisert 28. august 2017)

​En pasient kom inn for øyeblikkelig hjelp og operasjon. Det ble bestilt blod til blodoverføring, men grunnet lavere bemanning på natt og at det samtidig kom inn en pasient med alvorlige skader, ble blodoverføringen forsinket. Dette førte igjen til at pasientens operasjon ble forsinket.

Forsinkelsen fikk ingen følger for pasienten.

Avdelingen har i ettertid omfordelt personellressursene slik at bemanningen er jevnere fordelt gjennom hele døgnet.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) tar saken til orientering. PSU støtter avdelingens vurderinger knyttet til styring av ressurser og omfordeling av bemanning.

Fant du det du lette etter?