HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket diagnose (publisert 28. august 2017)

​En pasient ble henvist til sykehuset på grunn av en kul. Pasienten ble undersøkt og det ble anbefalt kontroll dersom kulen ikke forsvant. Ved kontroll noen måneder senere, hadde kulen økt i størrelse. Pasienten ble henvist til et samarbeidende sykehus hvor det ble påvist lymfekreft. Behandlingen ble da startet umiddelbart.

Vurdering:
Det er faglig enighet om at utredningen av denne pasienten tok for lang tid. Som følge av dette, ble behandling forsinket med flere uker.

Sykehuset har prosedyrer for utredning av lymfekreft, men i dette tilfellet ble ikke prosedyren fulgt.

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) har ikke funnet grunn til å foreta seg mer for å få eksakt svar på årsaken til forsinkelsen, da saken er grundig gjennomgått med alle berørte parter for å forhindre at tilsvarende feil skal skje igjen.

Forsinkelsen har ikke hatt betydning for pasientens sykdomsutfall.

Fant du det du lette etter?