HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket helsehjelp (publisert 30. oktober 2017)

​En alvorlig syk pasient ankom sykehuset da det var vaktskifte. Pasienten ble ikke sett til før det hadde gått 20 minutter. Pasienten var da svært dårlig og lite kontaktbar.  CT viste en massiv hjerneblødning som det ikke var mulig å behandle.

I følge avdelingen selv var det et hektisk vaktskifte denne dagen, med stor pågang av pasienter.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) slutter seg til at pasienten fikk forsinket helsehjelp som følge av kapasitetsproblemer i et vaktskifte.

Det er grunn til å konstatere at forsinkelsen ikke hadde noen betydning for denne pasientens prognose.

Fant du det du lette etter?