HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket prøvetaking (publisert 30. oktober 2017)

En pasient ble viderehenvist internt for å ta en vevsprøve av en svulst. Denne henvisningen ble ikke fanget opp før det var gått mange måneder.
Vevsprøven som da ble tatt, viste at svulsten var godartet. Pasienten ble henvist videre til et samarbeidende sykehus for operasjon.

Vurdering:
Det er uklart hvorfor denne henvisningen ikke ble fanget opp av mottaker. Det kan skyldes uklare oppgave- og ansvarsforhold mellom fagavdelingen, og/eller det kan være forhold ved organiseringen av kontortjenesten som førte til svikten.

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) ber avdelingen se nærmere på rutinene for oppfølging av henvisninger.
                  

Fant du det du lette etter?