HELSENORGE

3-3-melding: Komplikasjon etter kirurgi (publisert 19. juni 2017)

​En pasient fikk skade på stemmebåndet etter en operasjon i halsen.

I medisinskfaglig uttalelse fra avdelingen heter det at i dette tilfellet burde operasjonen vært avsluttet etter at man hadde fullført operasjonen på den ene siden, da det allerede da var antydet at man kunne ha skadet stemmebåndsnerven.

Dette tilfellet er tatt opp internt og gått nøye igjennom.

Pasienten var i forkant av operasjonen godt informert om mulige komplikasjoner.

Vurdering:

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser hendelsen som en kjent og fryktet komplikasjon i forbindelse med denne typen kirurgi, selv om slike komplikasjoner ikke forekommer ofte.

PSU støtter den medisinskfaglige uttalelsen hvor det konkluderes at operasjonen burde vært avsluttet etter at man hadde fullført operasjonen på den ene siden. Dersom operasjonen hadde blitt avsluttet tidligere, er det grunn til å tro at pasienten hadde fått mindre skader.

Fant du det du lette etter?