HELSENORGE

3-3-melding: Komplikasjon etter kirurgi (publisert 27. mars 2017)

​En pasient fikk utført en komplisert operasjon i magen. To dager etter ble det oppdaget en lekkasje på tarmen og pasienten ble reoperert. Pasienten ble etter dette liggende på intensiv, ustabil og med en alvorlig infeksjon.
Det ble konferert med samarbeidende sykehus, uten at de hadde noen endelig behandling å tilby. Etter noen dager døde pasienten.

Grunnet pasientens høye alder og sykdomsbilde, hadde det ikke vært enkelt å bestemme seg for et avansert inngrep, så både pasient og pårørende hadde blitt informert om risikoen ved dette inngrepet.

Retningslinjer for oppfølging og ivaretagelse av pasient ble fulgt både før, under og etter operasjonen.

Vurdering:
Hendelsen beskriver en sjelden og alvorlig komplikasjon etter komplisert og krevende kirurgi. Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) ser at retningslinjer for oppfølging og ivaretagelse av pasient ble fulgt både før, under og etter operasjonen. PSU ser også at pasient og pårørende var informert om risikoen ved dette inngrepet.

Fant du det du lette etter?