HELSENORGE

3-3-melding: Komplikasjon etter operasjon (publisert 27. mars 2017)

​En pasient ble noe tid etter en operasjon, reinnlagt med sårinfeksjon og feber. Undersøkelser avdekket at det hadde skjedd en skade på tarmen etter det første inngrepet. Pasienten ble reoperert, og pasienten fikk utlagt tarm.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser det inntrufne som en sjelden, men kjent komplikasjon ved denne type inngrep. Pasienten ble reoperert og fikk riktig oppfølging i etterkant av inngrepet. Det foreligger ikke informasjon som tyder på at det ble gjort noe feil under inngrepet.

Fant du det du lette etter?